Forbedre arbejdsmiljøet i private hjem

I dag er der mange arbejdspladser i private hjem, det gælder både for handicaphjælpere og hjemmeplejen. Health Consult hjælper til med at højne og forbedre arbejdsmiljøet i det enkle hjem, ved at udarbejde arbejdspladsvurderinger, afholde kurser og tilbyde helbredstjek.

Det kan være en udfordring for virksomheden som har ansatte i private hjem.
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i de enkle hjem er så optimalt som muligt. Det kan være svært, da arbejdsgiveren ikke er i hjemmene til hverdag, og ofte ikke får alle de nødvendige informationer om evt. problemstillinger. Ofte vil der også være et tidspres som besværliggøre, at tage sig af sådanne problemstillinger.

Som BPA – bruger (Borgerstyret Personlig Assistance) er udfordringen, at man som handicappet også selv er arbejdsgiver og dermed har det fulde ansvar for arbejdsmiljøet for sine ansatte, uden nødvendigvis at have forudgående kendskab til arbejdsmiljøloven.

Menuoversigt Menuoversigt